JABLOFEST 2016

09.06.2018

Stejně tak jako předchozí dva ročníky JABLOFESTu, i ten letošní se těšil velkému zájmu hudebních fanoušků....

Přípravy této tradiční letní akce v Jablonném probíhaly už od zimních měsíců. Zatímco v minulých letech se na pódiu vystřídaly kapely z Jablonného a blízkého okolí, letos byl výběr co do vzdálenosti, kterou kapely cestou do Jablonného musely urazit, širší. Jablofest 2016 byl rockovější než ty předcházející - během večera zahrály kapely Nekonečník z Opavy, Black Mercury z Moravské Třebové, The Atavists z Hradce Králové, Rattle Bucket z Brna, The Complication z Jablonného a Dědovy blechy z Vysokého Mýta.

Samotné přípravy na koupališti začaly ve čtvrtek v podvečer stavěním stanů a stánků, v pátek dopoledne přípravné práce pokračovaly stavbou pódia, zajištěním kvalitního ozvučení, zprovozněním prodejních stánků a celou řadou dalších činností, které vedly k vytvoření komplexního zázemí jak pro kapely, tak pro hudební fanoušky.

Jablofest 2016 se může pochlubit účastí více než 400 návštěvníků, mezi nimiž byli jak příznivci hudby z Jablonného, z okolních měst a obcí, tak např. skupina z Litoměřic, která trávila svoji dovolenou v Orličkách a v pátek se rozhodla vyrazit na koncert.

Nutno podotknout, že hladký průběh akce byl zajištěn především díky dobrovolnické práci členů, rodinných příslušníků a příznivců Sdružení pro Jablonné.

Za podporu a spolupráci děkujeme:

  • Městu Jablonné nad Orlicí
  • Sboru dobrovolných hasičů Jablonné nad Orlicí za zapůjčení vybavení
  • členkám Červeného kříže za odborný dohled
  • Kavárně Pod Kopečkem za spolupráci při zajištění nápojů
  • Řeznictví Krejsovi za přípravu občerstvení
  • Flexconu za spolupráci při výrobě plakátů, vstupenek, reflexních pásků atd.
  • členům The Complication za spolupráci při výběru kapel a komunikaci s nimi
  • panu starostovi obce Bystřec za zapůjčení stanů
  • Pekárně Letohrad za zapůjčení trouby na pečení koláčků
  • Matějovi, Vaškovi, Davidovi, Matoušovi, Filipovi a Šimonovi za pomoc při noční hlídce.

Fotografie z JABLOFESTu 2016 si můžete prohlédnout ve fotogalerii (autor Martin Křičenský).

Vytvořte si webové stránky zdarma!